Utiliteitsbouw
Wij werken op constructief gebied niet alleen ontwerpen uit op het gebied van de woningbouw, maar hebben ook veel ervaring in het berekenen en detailleren voor de utiliteitsbouw (kantoren, fabrieken, sporthal, etc.) en afwijkende constructies. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact met ons op.

Adviesbureau Stapelbroek
Silvesterstraat 20
6603 DX Wijchen
T 024-324 5401
F 024-324 5402
E info@stapcon.nl

Th. Thijssen, afzinken kelderbak woonhuis J. Laurant te Druten

sluiten

Volgende pagina >>Locatie: Druten (nabij Nijmegen, Gelderland)
Bouwjaar: eind 2006
Werkzaamheden: (hoofd)constructeur staal-, hout- en betonconstructie tbv. nieuwbouw woonhuis en constructieve begeleiding tbv. aanbrengen/ uitvoeren afzinken kelderwanden/ bak.
Bijzonderheden: Omdat er geen talud gemaakt kon worden, is ervoor gekozen om de kelder te laten afzinken. De kelderwanden zijn boven op het maaiveld gekist waarna volgestort met beton (fase 1). Enige aandacht aan de gladheid van de buitenzijde van de wand is gewenst!

Na het uitharden van de wanden is vervolgens de bronnering geplaatst. Een 2-tal minigravers zijn verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden in de bak, buiten de bak hielp een graafmachine de uitgekomen grond af te voeren.

De kelderwanden verdwenen langzaam in de grond (zoals het ingraven van putringen of een sleufwand bekisting). De kelderwanden zijn puur en alleen op het eigen gewicht van de wandconstructie afgezonken. Er is geen gebruik gemaakt van hydraulische vijzels, hetzij andere technieken.

Omdat de kelderwanden geen bodem en dek hebben die de wanden kunnen schoren, is een tijdelijk stempelraam in de bak aangebracht.

Er is rekening gehouden met de wandwrijving (δ) van klei matig vast. Ook is een stukje cohesie (c) in rekening gebracht, welke voor het afzinken van de wanden ongunstig zou werken.

In een latere fase zijn de vooraf aangebrachte stekken (prefab stekken bakken onderin de wanden) uit de wand terug gebogen, zodat zij in de vloer mee- gevlochten konden worden. in een latere fase (fase 2) is de betonnen keldervloer gestort.

Men mag vanuit het bevoegd gezag niet ongelimiteerd grondwater onttrekken, zodat de bronnering na een aantal dagen uit moest. Om de kans op opdrijven tegen te gaan is ervoor gekozen om met beleid 2 dagen na het storten van de keldervloer, schoon grondwater in de kelderbak te laten lopen. Om zo het opdrijven van de kelderbak tegen te gaan.

Doordat er water op de keldervloer stond, heeft deze een ook positieve invloed op de krimp/ scheurvorming van het nog uit te harden betonvloer.

Er is rekening gehouden met extra bijlegwapening langs de randen van de vloer, als gevolg opgelegde belasting (verhinderde vervorming) door krimp van “nieuw beton tegen oud beton”. De zogenaamde autogene krimp danwel verhardingskrimp.
Tekeningen: kelderbak; detailering betonnen kelderbak